Zagovor magistrske diplomske naloge - Andrej Rot

Kandidat: Andrej Rot
Tema: IZVEDENSTVO V PREDKAZENSKEM IN KAZENSKEM POSTOPKU – KRIMINALISTIČNI IN KAZENSKOPRAVNI VIDIKI
Komisija: doc. dr. Mojca Mihelj Plesničar (predsednica), izr. prof. dr. Primož Gorkič (mentor)
Čas: 17.3., ob 13. uri
Kraj: videokonferenca