Zagovor magistrske diplomske naloge - Anže Vidic

Ime in priimek: Anže Vidic                 
študijski program Magistrski študijski program pravo
datum zagovora: 13.6.2019
ura in prostor zagovora: ob 14.30 uri v kabinetu prof. dr. Pirnata
mentor: prof.dr. Rajko Pirnat
somentorica: as.dr. Bruna Žuber
predsednik komisije: doc.dr. Mitja Horvat
naslov dela: Nova ureditev postopka razlastitve z vidika načela ekonomičnosti in učinkovitosti.