Zagovor magistrske diplomske naloge - Dolinar Sara

Ime in priimek: Dolinar Sara
datum zagovora: sreda 9. 9. 2020 ob 12. uri
prostor zagovora: Seminar 1 (S1)
mentor: doc. dr. Luka Tičar
predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
naslov dela: Pravna ureditev enakega plačila moških in žensk za delo enake vrednosti