Zagovor magistrske diplomske naloge - Gregor Šijanec

Ime in priimek: Gregor Šijanec
študijski program Magistrski študijski program prava
datum zagovora: 30. januar 2019
ura in prostor zagovora: Ob 13.00 uri v kabinetu prof. dr. Igorja Kaučiča, št. 308/III
mentor: Prof. dr. Igor Kaučič
komentor: Doc. dr. Jadranka Sovdat
predsednik komisije: Prof. dr. Franc Grad
naslov dela: Procesne predpostavke pri zahtevi sodišča za presojo ustavnosti zakona