Zagovor magistrske diplomske naloge - Katarina Hribovšek

Ime in priimek: Katarina Hribovšek
Datum zagovora: Sreda, 21.11.2018
Ura in prostor zagovora: 11. uri na pravno-ekonomski katedri
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije:doc. dr. Gregor Dugar
Naslov dela: PRISTOP K DOLGU PRAVNE OSEBE PRI PREVZEMU PREMOŽENJSKE CELOTE