Zagovor magistrske diplomske naloge - Marinčič Blaž

Ime in priimek: Blaž Marinčič
Datum zagovora: ponedeljek, 9. 7. 2018
Ura in prostor zagovora: ob 11. uri v kabinetu  profesorja
Mentor: zasl. prof. dr. Albin Igličar
Predsednik komisije: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
Naslov dela: Družbene spremembe in zakon-obsoletni predpis