Zagovor magistrske diplomske naloge - Matic Mali

Ime in priimek študenta: Matic Mali
Datum zagovora: Sreda 4. september 2019
Ura in prostor zagovora: 11. uri, Seminar 1
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije: doc. dr. Gregor Dugar
Naslov dela: OMEJITVE ZA SPREMEMBE NAČRTA FINANČNEGA PRESTRUKTURIRANJA PO POTRJENI PRISILNI PORAVNAVI