Zagovor magistrske diplomske naloge - Sara Kikec

kandidatka: Sara Kikec

dan in ura zagovora: ponedeljek, 23. 9. 2019, ob 10. uri v sobi 327

komisija: prof. dr. Rajko Pirnat kot predsednik, doc. dr. Mitja Horvat kot član

naslov naloge: VPLIV LISTINE O TEMELJNIH PRAVICAH EU NA UPRAVNI POSTOPEK V DRŽAVAH ČLANICAH

mentor: prof. dr. Erik Kerševan, somentorica: as. dr. Bruna Žuber