Zagovor magistrske diplomske naloge - Simon Drčar

Ime in priimek: Simon Drčar
datum zagovora:  7. 10. 2019
ura in prostor zagovora:  Ob 12.30 uri v kabinetu prof. dr. Saše Zagorca, soba 310
mentor: Prof. dr. Saša Zagorc
predsednik komisije:  Doc. dr. Samo Bardutzky
naslov dela:  Burkini in drugi načini oblačenja: pravica do identitete, verska svoboda in javni red