Zagovor magistrske diplomske naloge - Špela Remic

Ime in priimek študenta: Špela Remic
Datum zagovora: sreda 13. november  2019
Ura in prostor zagovora: 12. uri, soba za zagovore
Mentor: prof. dr. Grega Strban
Predsednik komisije: doc. dr. Luka Tičar
Naslov dela: Delavci migranti in njihove socialne pravice