Zagovor magistrske diplomske naloge - Urška Kočnik

Ime in priimek študenta:  Urška Kočnik
Datum zagovora: Sreda 11. september 2019
Ura in prostor zagovora:  10. uri  Pravno-ekonomska katedra
Mentor: prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije: doc. dr. Gregor Dugar
Naslov dela: PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA S KRIPOVALUTAMI