Zagovor magistrske diplomske naloge - Veronika Cukrov

Študentka: Veronika Cukrov
Naloga: Zmožnosti artikulacije interesa kot predpostavka demokratične vladavine: pravnosociološka analiza
Mentor: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič
Predsednik komisije: doc. dr. Aleš Novak
Termin: sreda, 4. 9. 2019, ob 12:00
Prostor: Seminar v 4. nadstropju