Zagovor magistrske diplomske naloge - Zoran Škrbin

Ime in priimek: Zoran Škrbin
datum zagovora: petek 16.11.2018 ob 11.30  
prostor zagovora: soba za zagovore (017)
mentor:  doc. dr. Luka Tičar
predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
naslov dela: Uporaba instituta konkurenčne klavzule v slovenskem gospodarstvu