Odprt je nov razpis za financiranje znanstvenega obiska študentov pri slovenskih strokovnjakih v tujini za leto 2021 (299. JR)

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada je bil 30. 12. 2020 objavljen razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (299. JR). 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje oz. sofinanciranje znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolske zavode v Republiki Sloveniji pri slovenskih visokošolskih učiteljih ali raziskovalcih, ki delujejo na akreditiranih izobraževalnih ustanovah ali v raziskovalnih organizacijah v tujini.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega oz. znanstvenega obiska, in sicer:
  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska;
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk.
Obisk v tujini se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021 in trajati neprekinjeno od 3 do 10 tednov. Če obisk traja več kot 10 tednov, se lahko vlagatelj prijavi le za štipendiranje oziroma sofinanciranje za obdobje do največ 10 tednov.

Višina štipendije oziroma sofinanciranja se za stroške iz prejšnjega odstavka določi glede na državo oziroma kraj obiska.

Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 6. 2021.

Ena od obveznih prilog na razpis je potrdilo visokošolskega zavoda v Republiki Sloveniji, na katerega je vlagatelj vpisan, da bo obveznosti, opravljene na obisku, vrednotil kot del izobraževalnega programa in na kakšen način bo te obveznosti vrednotil. Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani lahko za tako potrdilo zaprosite go. Darjo Rabzelj iz mednarodne pisarne (darja.rabzelj@pf.uni-lj.si).

Več o razpisu in pogojih za oddajo prijave si preberite na spletni strani sklada.