V knjigarni Pravna je v prodaji nova knjiga Sergej Vilfan - Opera selecta

Akademik prof. dr. Sergij Vilfan je bil najpomembnejši slovenski pravni zgodovi-nar doslej. S svojo temeljito izobrazbo in širokim znanjem jezikov je dal področju pravne zgodovine povsem nove razsežnosti. Ker je velik del njegovih objav težko dostopen slovenskemu bralcu, smo se odločili, da nekatere najbolj značilne članke ponatisnemo v knjižni obliki.