Seminar Evropsko ustavno pravo

 »OBVEZNA LITERATURA ZA SEMINAR – EVROPSKO USTAVNO PRAVO (9. IN 11. 3.)«

Študente prosim, da za seminar pri Evropskem ustavnem pravu 9. 3. in 11. 3. preberejo naslednje sodbe Sodišča Evropskih skupnosti (Evropske unije):
 
C-265/95 Komisija proti Franciji

•       C-11/70 Internationale Handelsgesellschaft

•       C-106/77 Simmenthal

•       C-249/81 Komisija proti Irski (‘Buy Irish’)

•       C-91/92 Faccini Dori

•       C-555/07 Kücükdeveci«

Samo Bardutzky