B1 Civilno pravo - kolokvij

Kolokvij pri predmetu Civilno pravo bo potekal v petek, 5. februarja 2021.
Na kolokvij se je potrebno predhodno prijaviti preko ŠIS-a, h kolokviju pa je tekom študija mogoče pristopiti le enkrat.
O podobnostih glede izvedbe kolokvija boste pravočasno obveščeni.