B1 Delovno pravo - vaje

Vaje pri B1 Delovno pravo bodo v tednu 4. 3. – 8. 3. 2019 potekale v skladu z dogovorjenim urnikom. Študenti si za pripravo na vaje preberite sodbe v praktikumu na straneh 347-390. Poleg tega si preberite tudi relevantne člene ZDR-1. Na vajah bomo nadaljevali s kolektivnimi odpusti, pravico do zagovora in odpovedjo iz razloga nesposobnosti.
 
Študenti, ki morajo predstaviti dodeljen primer, naj pripravijo bistvo primera v 5-7 povedih (bistveni elementi dejanskega stanja, pravni problem in rešitev).
 
As. Primož Rataj