B1 Evropsko zasebno pravo - sprememba!

Del predavanj pri predmetu Evropsko zasebno pravo bo izvajala prof. dr. Verica Trstenjak po naslednjem urniku:

B1 Evropsko zasebno pravo:

Ponedeljek, 26. marec: 16h - 20h v Seminarju št. 1.

Torek, 27. marec: 8h – 12h v Seminarju št. 4

Sreda, 28. marec: 8h – 12h v Seminarju št. 4

Četrtek, 29. marec: 8h – 10h v Seminarju št. 5