B1 Kazensko pravo – predavanja

Gradiva za predavanja na daljavo sem objavil v informacijskem sistemu ŠIS, v mapi »Navodila za študij«.
Prvo gradivo ima splošen naslov »Gradivo za delo na daljavo I«, drugo pa »Gradivo KMP predavanja 11.3.2020«. Navedena je tudi relevantna študijska literatura. Zelo priporočam sprotno predelovanje gradiva.
 
prof. dr. Matjaž Ambrož