B1 Kazensko procesno pravo

V skladu z navodili vodstva PF glede nadomeščanja odpovedanih pedagoških dejavnosti so v ŠIS objavljena navodila za individualno ponavljanje utrjevanje snovi na spletni platformi Socrative.
 
Študente pozivam, da pozorno spremljate tudi nadaljnja obvestila na ŠIS, saj bo razpored tem vaj v nadaljevanju semestra spremenjen tako, da bomo predelali vso snov iz praktikuma. Prav tako boste prejeli nadaljnja navodila glede režima preverjanja obvezne prisotnosti na vajah.
 
Miha Hafner