B1 Kazensko procesno pravo - vaje - obvestilo za 1. in 2. skupino

Študente 1. in 2. skupine, kjer vaje v ponedeljek, 2. 4. zaradi praznika odpadejo, prosim, da se po želji prerazporedijo v eno izmed naslednjih skupin:
- četrtek ob 16.00 v S-4 (dodatni termin),
- v sredo ob 14.45 v S-4 (4. skupina),
- v petek ob 8.30 v S-4 (5. skupina).
 
Prehod v 3. skupino (sreda ob 12.00) zaradi prenapolnjenosti skupine ni mogoč!