B1 Uvod v civilno pravo

Zaradi COVID-19 se v tednu od 9. do 15. marca predavanja ne izvajajo v obliki neposrednega pedagoškega dela, zato naj študenti v tem času preštudirajo temo ˝9. Čas v civilnem pravu˝ v knjigi: Juhart M. (red.), Možina D., Novak B., Polajnar-Pavčnik A., Žnidaršič-Skubic V., Uvod v civilno pravo, Uradni list RS, Ljubljana, 2011.

Prof. dr. Barbara Novak