Datum vpisa študentov v 4. letnik – 3. 9. 2019


Študente obveščamo, da bo vpis v 4. letnik potekal v torek, 3. septembra 2019, ob 11.30 v vijolični predavalnici.

Da bo vpisni list pripravljen morate v ŠIS-u izpolniti Anketo o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…), seveda ko izpolnite pogoje za vpis v višji letnik.

Na vpis s seboj prinesite natisnjen (obojestransko, pokončno!) in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.

Če se vpisa na navedeni dan ne boste mogli udeležiti,se lahko vpišete tudi v referatu, v času uradnih ur.