Naknadni razpis za izvedbo Erasmus prakse za študijsko leto 2017/18

Na podlagi potrditev mobilnosti že prijavljenih študentov na (lanski!) razpis za Erasmus+ prakse v študijskem letu 2017/18 in števila odpovedi, se je univerzitetna Služba za mednarodno sodelovanje odločila, da ponudi priložnost za prijavo na razpis tudi študentom, ki se lani na razpis niso prijavili, a bi praktično usposabljanje lahko izvedli v prihodnjih mesecih, najkasneje do konca septembra 2018.

Erasmus prakso lahko študenti opravijo v državah članicah EU ter na Norveškem, Islandiji, Liechtensteinu, Turčiji in Makedoniji. Potencialnega delodajalca v tujini (npr. raziskovalni inštitut, podjetje, odvetniško pisarno, mednarodno organizacijo, nevladno organizacijo, itd) si mora študent najti sam.

Minimalno trajanje Erasmus prakse je dva meseca.

Zainteresirani študenti Pravne fakultete v Ljubljani, ki morajo biti vpisani vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija ter niso dobili odobrene in izplačane Erasmus finančne dotacije za študijsko izmenjavo ali prakso v letu 2017/18, naj v roku dostavijo Darji Rabzelj iz fakultetne mednarodne pisarne (po pošti, osebno ali v predalnik v Dekanatu) naslednje dokumente:
  • izpolnjeno in podpisano prijavnico iz priponke;
  • osnutek že izpolnjenega in s strani študenta in delodajalca tudi že podpisanega (!) obrazca sporazuma, ki ga mora vsak kandidat za Erasmus+ prakso podpisati pred pričetkom opravljanja prakse (obrazec sporazuma in navodila za izpolnjevanje najdete TUKAJ);
  • motivacijsko pismo.

Rok prijave: sreda, 7. marec 2018

Fakulteta lahko v nadaljnji postopek izbere le do pet kandidatov. Izbor kandidatov bo zato opravljen po načelu 'kdor prej pride, prej melje' (prvih pet prejetih vlog, ki bodo popolne, bo posredovanih na Univerzitetno službo za mednarodno sodelovanje).

Besedilo razpisa je v pripeti datoteki; morebitne dodatne informacije o razpisu dobite v času uradnih ur v mednarodni pisarni ali na e-naslovu: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si.