OBVESTILO O NAČINU OPRAVLJANJA IZPITA PRI PRAVNI ZGODOVINI V MAJSKEM ROKU

Spoštovane študentke in študenti,

po nekaj dneh preverjanj souporabe platform Zoom in Exam.net sem se  ob upoštevanju navodil fakultetnega vodstva dokončno odločila, da ju bom pri izvedbi majskega roka pri našem predmetu uporabila v priporočeni kombinaciji. Natančna tehnična navodila bom v sodelovanju z gospodom Perhajem iz referata pripravila do konca prihodnjega tedna, ko se bodo tudi zaključile prijave (9. maj), »tehnični test« pa bomo skupaj z vsemi prijavljenimi študenti izvedli v ponedeljek, 11. maja. Uro še sporočim. Namen »tehničnega testa« bo, da omogoči vsakemu od vas preizkus načina prijavljanja v izpitno sejo, prevzem izpita, potek pisanja, med čemer ni dovoljeno klikanje, pomanjševanje zaslona ali kaj podobnega (za vsakega od takšnih poskusov ali pomot vas program »kaznuje« z nekaj deset izgubljenimi sekundami pred ponovno vključitvijo v izpitno sejo) , marveč samo uporaba za to »odprtega« prostora pri vsakem od vas v programu, in seveda oddajo izpita. Ta je lahko predčasna, ob izteku časa pa vse preostale izpitne »pole« potegnem k sebi s pomočjo posebnega ukaza.

Posebno vprašanje je omejitev dolžine odgovorov, da se bomo lahko približali našemu standardnemu kriteriju pri normalni izvedbi, ko je študentu na voljo en list. Namen tega seveda je, da so odgovori premišljeni, zgoščeni in ne kompilacija nepovezanih asociacij, ki z vprašanjem morda celo nimajo zveze. Platforma omogoča omejitev na število besed, verjetno pa vam bom pri vsakem vprašanju poleg točk, ki jih odgovor prinaša, dopisala tudi število povedi (največ dvostavčnih), ki jih naj odgovor ne preseže. Pisnemu delu bo sledil še ustni del in tudi zaradi tega mora biti zagotovljena najvišja skupna možna dolžina odgovorov, saj vas bom za ustni del razporedila podobno, kot to velja v normalni situaciji z zato vnaprej dodeljenim časovnim oknom (!), le da bo »pogovor« ob pregledu pisnega dela izpita potekal videokonferenčno s pomočjo funkcije »deli vsebino« (seveda z moje strani). Prijavljanje v izpitno sejo, ki  bo potekalo s pomočjo čakalnice na platformi Zoom, podatke o kateri vam bom za ponedeljkovo poskusno izpitno sejo sporočila skupaj s tehničnimi navodili, bo »posamično« in mi bo omogočilo »preverjanje po seznamu«. Posebno kodo za izpit bom vsem pripuščenim v izpitno sejo poslala hkrati s pomočjo »klepetalnice (Chat)« v okviru Platforme Zoom.

Še vedno sledeč namenu, da bi bila tudi izvedba na majskem roku čim bolj podobna izvedbi izpita v normalni situaciji, na kar smo se pripravljali tudi ves čas na vajah zlasti pa s kolokvijem, bo izpit torej pisni z ustnim zagovorom.  Vsebinsko ostaja izpit enak. Pisni del sestavlja osem primerov s sklopi vprašanj na vsakega od njih, prav tako je nespremenjena tudi ocenjevalna lestvica 0-39 (nzd), 40-55 (obvezen ustni zagovor), 56-65 (6), 66-75 (7), 76-85 (8), 86-95 (9) 96-100 (10) .

Na ustni del morajo pristopiti vsi študentje, pri čemer je ustni zagovor obvezen:

- če študent(ka) na pisnem delu zbere  med vključno 40 in vključno 55 točk;

- če študent(ka) zbere 56 ali več točk z odgovori na zgolj do vključno šest od osmih sklopov vprašanj;

- če presodim, da je potrebno kakšnega od odgovorov na pisni del izpita  dodatno pojasniti.

Glede na kvaliteto odgovorov  lahko ponudim študentu oz. študentki odgovarjanje za višjo oceno. Avtomatičnega zviševanja ocene na ustnem delu študent oz. študentka ne more zahtevati, lahko pa ga predlaga.  


Uspešen študij!

prof. dr. Katja Škrubej, 30. 4. 2020