Pravna zgodovina: 2. seznam tem za seminarske naloge za redne študente

2. SEZNAM TEM IN ŠTUDENTOV JE OBJAVLJEN V ŠISu prof. dr. Katje Škrubej.


TEMA
: PRAVO V ANTIČNI GRČIJI

NALOGO ODDATI PISNO IN OSEBNO na vajah, gov. uri, predavanjih do ČET 17. 10. do 10h, VPRAŠANJA NA NALOGE SOŠOLCEV ELEKTRONSKO: do PON, 21. 10. do 9h.

USTNA PREDSTAVITEV:  PONEDELJEK 21. 10. 2019 (od 15 – 17h, siva predavalnica) .

OBVEZNI VIRI IN LITERATURA:

ZA OSNOVO VEDNO NAJPREJ PREBERITE SNOV IZ OBEH UČBENIKOV!

Temeljni vir: Dvojezična izdaja Gortinskega zakonika s komentarjem: R. F. Willetts, The Law Code of Gortyn. Berlin, 1967 (kopija v čitalnici knjižnice PF).

Temeljni vir: Atenska ustava je objavljena pod tem imenom ali tudi kot Aristotelova Atenska ustava (več izdaj v knjižnici PF, npr. Athenian Constitution,  The Loeb classical library ; 285; tudi v Aristotelov Ustav Atenski, JAZU, 1948 (hrvaški prevod) in več drugih.

Temeljni vir: Aristotel, Nikomahova etika (prevedel in uredil K. Gantar, več izdaj) (tudi pridržano v čitalnici knjižnice PF)

Temeljni vir: Platonove Zakone najdete v  Zbranih delih (slov. prevod G. Kocijančič).

Temeljni vir:  Solonove elegije najdete v A. Sovre, Starogrška lirika. DZS, 1964

Temeljni vir: Iliada (prevod A. Sovre). DZS, 1951 (in več ponatisov); Odiseja. (prevod A. Sovre). DZS, 1951 (in več ponatisov);

 

POMEMBNO: Upoštevala bom samo tiste naloge, ki bodo izdelane v skladu s splošnimi Navodili za izdelavo seminarske naloge (na voljo na ŠIS pod B1 Pravna zgodovina in v fotokopirnici PF)!

Nujno je poiskati vsaj eno dodatno literaturo o temi. PAZITE: Učbenika za pravno zgodovino, članki iz wikipedije in na tej strani navedeni viri ali literatura ne štejejo kot samostojno najdena literatura!