SOCIOLOGIJA PRAVA: razglasitev rezultatov pisnega dela in ustni del izpita


Razglasitev rezultatov in ustni del izpita pri predmetu SOCIOLOGIJA PRAVA bo potekal po naslednjem razporedu:

- ponedeljek (27. 1.): A – J,
- torek (28. 1.): K – P,
- sreda (29. 1.): R – Ž.
 
Vsak dan začnemo ob 8.30 v modri predavalnici, in sicer s skupno predstavitvijo izpitnih vprašanj (tj. pravilnih odgovorov in meril ocenjevanja) ter objavo podrobnejšega razporeda ustnega dela izpita (za tekoči dan) za študente in študentke, ki so zbrali vsaj 50/100 točk na pisnem delu izpita.

 
Tilen Štajnpihler Božič