Sociologija prava – septembrski izpitni rok

Kot je predvideno v učnem načrtu, bo izpit pri predmetu Sociologija prava na septembrskem izpitnem roku (24. 8. 2020) pisni z možnostjo ustnega zagovora. Pisni izpit bo ob upoštevanju navodil in priporočil MNZ in NIJZ potekal v živo (v prostorih Pravne fakultete UL), razglasitev rezultatov pisnega dela in ustni zagovor pa na daljavo, preko spleta (Spletna učilnica Di UL, in spletna platforma ZOOM).

 

Nadaljnje informacije o poteku izpita bodo dostopne v ŠIS (zavihek »Navodila za študij«, dokument »Izpitni režim – september 2020«) in spletni učilnici Di UL (dostopna na povezavi:

https://diu.uni-lj.si).

 

Tilen Štajnpihler Božič