Vaje pri Uvodu v pravoznanstvo – 4., 5., in 6. skupina

Vaje, ki zaradi praznika v sredo, 1. maja 2019, odpadejo, bomo po dogovoru s študenti nadomeščali po naslednjem razporedu:

-          6. skupina: v torek, 30. aprila 2019, ob 15.00 v seminarju 3,
-          5. skupina: v torek, 30. aprila 2019, ob 16.00 v seminarju 3,
-          4. skupina: v torek, 30. aprila 2019, ob 12.00 v seminarju 2.


Mojca Zadravec