Vaje pri Uvodu v pravoznanstvo se bodo pričele 7. in 9. oktobra


Vse študente prosim, da se prvih vaj udeležijo v skupino, v katero so bili razporejeni. Na prvih vajah bom pojasnil ali in kako je možno prestavljanje iz ene skupine v drugo.

 

Aleš Novak