Vpisi v dodatno leto v študijskem letu 2019/20

Študente univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2019/20 vpisati v dodatno leto obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 26. avgusta dalje, pričeli z odpiranjem vpisnih listov. S seboj na vpis boste prinesli obojestransko natisnjen in podpisan vpisni list, indeks (tisti, ki ga imate), študentsko izkaznico in potrdilo, da imate v knjižnici poravnane vse finančne obveznosti.
O datumih skupinskih vpisov boste obveščeni naknadno.