Zagovor magistrske diplomske naloge - Gregor Tim Grünfeld

Ime in priimek: Gregor Tim Grünfeld
študijski program Magistrski študijski program prava
datum zagovora: 12. septembra 2019
ura in prostor zagovora: Ob 11. uri v kabinetu prof. dr. Igorja Kaučiča, št. 308/III
mentor: Prof. dr. Igor Kaučič
predsednik komisije: Zasl. prof. dr. Franc Grad
naslov dela: Omejitve volilne pravice