Zagovor magistrske diplomske naloge - Maja Markič

Ime in priimek študenta: Maja Markič
Datum zagovora: sreda 13. november  2019
Ura in prostor zagovora: 12.30 uri, soba za zagovore
Mentor: doc.dr. Luka Tičar
Predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
Naslov dela: Uber v luči delovnega prava