Zagovor magistrske diplomske naloge - Matej Vošner

Ime in priimek: Matej Vošner
Datum zagovora: 28. 8. 2018
Ura in prostor zagovora: Ob 12. uri soba za zagovore
Mentor: Doc. dr. Luka Tičar
Predsednik komisije: Prof. dr. Grega Strban
Naslov dela: Poskusno delo v zakonodaji in praksi