Zagovor magistrske diplomske naloge - Pipan Kaja

Ime in priimek: Kaja Pipan
datum zagovora: četrtek 29.3.2018 ob 12.30
ura in prostor zagovora: soba za zagovore (017)
mentor: prof. dr. Grega Strban
predsednik komisije: doc. dr. Luka Tičar
naslov dela: Javni ali zasebni izvajalci čezmejnih zdravstvenih storitev