Zagovor magistrske diplomske naloge - Sanja Grmaš

Ime in priimek: Sanja Grmaš
datum zagovora: ponedeljek 29.10.2018 ob 12  uri 
prostor zagovora: soba za zagovore (017)
mentor:  doc. dr. Luka Tičar
predsednik komisije: prof. dr. Grega Strban
naslov dela: Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca