Zagovor magistrske diplomske naloge - Valentina Pejović

Ime in priimek študenta: Valentina Pejović
Datum zagovora: Sreda 11. september 2019
Ura in prostor zagovora:  11. uri  Pravno-ekonomska katedra
Mentor:  prof. dr. Marko Simoneti
Predsednik komisije:  doc. dr. Gregor Dugar
Naslov dela: INSOLVENTNI POSTOPKI NAD POVEZANIMI DRUŽBAMI -  Z VIDIKA EVROPSKEGA PRAVNEGA REDA -