Kreditno vrednotenje pravnih klinik

Uspešno smo zaključili postopek akreditacije obštudijskih dejavnosti; senat Univerze v Ljubljani je na zadnji seji potrdil naše predloge, da študenti za sodelovanje v pravnih klinikah pridobijo 4 ECTS. To pomeni, da se jim bo sodelovanje v pravni kliniki vpisalo v Prilogo k diplomi, lahko pa s tako pridobljenimi kreditnimi točkami nadomestijo izbirni predmet, ovrednoten s 4 ECTS. To omogočajo pravila Univerze v Ljubljani v okviru t.i. zunanje izbirnosti; študent lahko s kreditnimi točkami, pridobljenimi izven študijskega programa, nadomesti 5% kreditnih točk tega programa. V programu Pravo prve stopnje je to 12 ECTS. V programu druge stopnje pa 5% kreditnih točk predstavlja 3 ECTS; ker noben predmet druge stopnje ni opredeljen s tako nizkim številom ECTS, bodo študenti druge stopnje lahko obštudijsko dejavnost le vpisali v Prilogo k diplomi.
 
Mentorji klinik bodo referatu posredovali sezname študentov, ki so v letošnjem študijskem letu uspešno zaključili pravne klinike. Za pravno kliniko Pravna svetovalnica za begunce in tujce tudi za lansko leto, saj je bila ta klinika akreditirana že v preteklem študijskem letu. Študenti, ki želite s tako pridobljenimi kreditnimi točkami nadomestiti kakšen izbirni predmet (pogoj je, da še niste pristopili k izpitu tega predmeta) ali želite, da se obštudijska dejavnost vpiše v Prilogo k diplomi, morate oddati »prošnjo za priznanje obštudijskih dejavnosti«.
 
Prošnjo za priznanje oddate preko ŠIS-a. Med prošnjami glede opravljanja in priznanja izpitov, lahko izberete:
  • »priznanje obštudijskih dejavnosti – zamenjava izbirnega predmeta« ali
  • »priznanje obštudijskih dejavnosti – vpis v prilogo k diplomi«.