Razpis za štipendije Utrechtske mreže za leto 2022

Utrechtska mreža, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani (UL), bo tudi letos podelila do 20 štipendij v višini 1000 EUR študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov (kot je npr. Erasmus+).

Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela ( ki lahko vključujejo tudi redna predavanja) na II. ali III. stopnji študija. Prednost imajo študentje III. stopnje. Mobilnost si študentje organizirajo sami, na eni izmed univerz, članic Utrechtske mreže.

Mobilnost lahko traja od enega do šest mesecev. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023.

Prijave, ki naj vsebujejo: naj študentje oz. mladi raziskovalci nakasneje do 1. februarja 2022 posredujejo na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si  in po pošti na naslov:

Univerza v Ljubljani
Služba za mednarodno sodelovanje
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.

Univerza v Ljubljani lahko za prejem štipendije izbere oziroma nominira do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.