B1 Civilno procesno pravo - kolokvij

Obveščamo vas, da bo kolokvij pri CPP dne 12. 2. 2021.
H kolokviju se prijavite preko ŠIS-a, na enak način kot za izpite.
H kolkviju lahko pristopite le enkrat v času študija.

Podrobnosti bodo objavljene en  teden pred kolokvijem.