Erasmus+ praksa na Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v spodaj navedenih obdobjih:
 • od 1. aprila do 31. julija 2024,
 • od 1. maja do 31. avgusta 2024,
 • od 1. avgusta do 30. novembra 2024,
 • od 1. septembra do 31. decembra 2024.


Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:

a) pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),

b) poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,

c) priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,

d) druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva, v katero je študent razporejen.


Erasmus+ študijska praksa je neplačana, za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.Pogoji:

 • status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,
 • pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
 • zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
 • aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.


Prijava mora vsebovati:

 • kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini ,
 • kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,
 • preferenčno navedbo obdobja, v katerem bi kandidati želeli opravljati Erasmus+ študijsko prakso.

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.

Prijave z zadevo »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na ema.rascan@gov.si

 

Pogoj za opravljanje prakse je pridobljena Erasmus+ štipendija in zanjo se morate študentke in študenti PF UL prijaviti preko fakultetne mednarodne pisarne (kontaktna oseba: ga. Suzana Šket, erasmus@pf.uni-lj.si).   

Fakultetni razpis za Erasmus+ prakse je na voljo TUKAJ