Erasmus praksa na Veleposlaništvu RS na Dunaju

Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju obvešča o možnosti opravljanja Erasmus+ študijske prakse v obdobju:

 • od 1. avgusta 2023 do 30. novembra 2023.


Študenti imajo možnost spoznavanja in sodelovanje pri delu veleposlaništva, in sicer:

 • pomoč in podpora diplomatom pri vsakodnevnih nalogah (vsebinsko in pisarniško delo),
 • poročanje o aktualnih temah v Avstriji, udeležba (in poročanje) na konferencah in predavanjih,
 • priprava in sodelovanje na dogodkih v organizaciji veleposlaništva,
 • druga opravila po navodilu vodje notranje organizacijske enote veleposlaništva, v katero je študent razporejen.


Za nastanitev na Dunaju poskrbijo študenti sami.


Pogoji:

 • status študenta vključenega v program Erasmus ali Erasmus + v času opravljanja prakse,
 • pripravljenost na skupinsko delo, inovativnost, fleksibilnost, samostojnost, uglajenost, odprtost, pozitivna naravnanost,
 • zagotovljeno zdravstveno zavarovanje v času opravljanja prakse (potrdilo potrebno posredovati pred začetkom opravljanja prakse),
 • aktivno znanje slovenskega, nemškega in angleškega jezika.

Prijava mora vsebovati:

 • kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini,
 • kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini.


Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju o izbiri kandidata obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve, ki izbrane kandidate na podlagi 16.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) odobri in pred nastopom Erasmus+ študijske prakse varnostno preveri.


Prijave z naslovom »Prijava za Erasmus+ študijsko prakso na VDU« pošljite na: anamarija.klemencic@gov.si .

Prijave sprejemajo do vključno 9. aprila 2023.

POMEMBNO:
Študentke in študenti PF UL si pred oddajo prijavo na ta razpis preberite aktualni fakultetni razpis za pridobitev Erasmus štipendije za opravljanje prakse in po potrebi predhodno za dodatne informacije kontaktirajte fakultetno mednarodno pisarno (kontaktna oseba: Darja Rabzelj, E: darja.rabzelj@pf.uni-lj.si; T: 01/ 420 32 23).