Informacije za študente, ki se vpisujejo na magistrski študijski program Pravo (druga stopnja)

Število razpisanih mest: Za študijsko leto 2023/24 je razpisanih 250 mest.


Omejitev vpisa: V primeru omejitve vpisa (prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest) bo izbira kandidatov opravljena na podlagi ponderirane povprečne ocene; osnova za izračun povprečne ocene je zmnožek ocene in števila ECTS pri posameznem predmetu.


Prijava: Prijavni rok se izteče 20. 9. 2023  za vpisna mesta za državljane RS in državljane članic EU. Za vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce pa 25.8.2023. Na drugostopenjski študij se prijavite preko portala eVŠ.


Vpis:
Študenti boste po zaključenem prijavnem postopku, prejeli na elektronski naslov uradno obvestilo o sprejetju na študijski program ter navodila glede vpisa; predvidoma 22. 9. 2023. Takrat bo tudi na voljo vpisni list, katerega boste izpolnili le preko Šis-a.

Letos bo potekal elektronski vpis v celoti, zato vpisnega lista v tiskani obliki študenti ne pošiljajo na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Opozarjamo, da študenti katerih vpisni listi ne bodo v Šis-u izpolnjeni do, 28. septembra 2023, ne bodo vpisani!Vlogo za izdajo subvencionirane mesečne vozovnice študenti oddate elektronsko preko portala eUprava, na naslovu:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/subvencionirana-vozovnica.htmlIzbirnost: V štud. letu 2023/24 bo fakulteta izvajala vse štiri usmeritvene module. Poleg usmeritvenega modula vpiše študent še dva izbirna predmeta; kot izbirni predmet se lahko vpiše tudi kateri od predmetov iz preostalih treh modulov. Menjava izbirnih predmetov in modulov po vpisu ne bo mogoča, urnik za študijsko leto bo objavljen pred vpisom.


Magistrsko delo: Za zaključek študija II. stopnje morate izdelati in uspešno zagovarjati magistrsko diplomsko delo. Študenti (vpisani v prvi letnik in v dodatno leto) lahko svoje predloge tem za magistrsko delo (naslov in kratka dispozicija) predložite mentorjem do 5.10.2023 ali pa jo izberete iz seznama tem, ki bo objavljen po 12.10.2023, kot določa Pravilnik o zaključku študija in magistrskem diplomskem delu - https://www.pf.uni-lj.si/media/pravilnik.o.zakljucku.studija.in.magistrskem.diplomskem.delu.pdfStatus: Zakon o visokem šolstvu v 70. členu določa, da študent, ki zaključi študijski program prve stopnje, ohrani status študenta do izteka študijskega leta, v katerem je zaključil študij, to je do 30.9.2023. Potrdila o zaključku študija 1. stopnje boste prejeli po pošti, pred vpisom na II. stopnjo.