Kolektivne tožbe v EU - nov izbirni predmet

Dragi študentke in študentje,

obveščam vas, da je v študijskem letu 2023/24 za študente 3. in 4. letnika Pravne fakultete (ter za študente drugih članic Univerze v Ljubljani, ki bi jih tematika zanimala) na voljo nov izbirni predmet Kolektivne tožbe v EU, ki se bo izvajal v poletnem semestru (4 ECTS). Novi predmet je bil zasnovan v okviru projekta Erasmus+ Jean Monnet Module Collective Actions in the EU, ki ga je pred kratkim pridobila fakulteta.

Učni načrt (sprejet na PF in v fazi akreditacije na UL) je priložen, v njem si lahko ogledate vsebino predavanj ter način dela in ocenjevanja. Poleg nosilke predmeta (izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek) in še dveh profesorjev s fakultete (prof. dr. Aleš Galič in doc. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc) bosta predavanja in seminar izvedla tudi dva zunanja strokovnjaka (mag. Marko Djinović in višja sodnica mag. Urša Klemenčič), kot gostje pa se nam bodo pridružili tudi drugi strokovnjaki na tem področju.

Predmet je zasnovan kot skupek naslednjih aktivnosti:

  1. Interaktivna predavanja, kjer se študentje seznanijo z vsebino in problematiko mehanizmov kolektivnega varstva v EU in državah članicah ter pridobijo teoretično razumevanje vprašanj na tem področju.
  2. Seminarji, kjer se bo izvajala poglobljena študija primerov iz aktualne sodne prakse, ki jih bodo v okviru seminarske naloge pod mentorstvom izvajalca analizirali in predstavili študentje.
  3. Javna okrogla miza po koncu izobraževalnega semestra, kjer bo z novim znanjem opremljenim študentom omogočeno sodelovanje z uglednimi strokovnjaki in drugo zainteresirano javnostjo.
  4. Distribucija didaktičnega gradiva, ki bo uporabljeno na predavanjih in bo na voljo v novo zasnovani spletni učilnici predmeta, kjer bodo na voljo vsi podatki o predmetu, gradiva za predavanja in seminarje, forum za izmenjavo stališč, naloge za oddajo analiz primerov idr.
  5. Sodelovanje na narokih na sodiščih v postopkih s kolektivnimi tožbami, če se bodo ti odvili tekom semestra predmeta.
  6. Reševanje in analiza Socrative kvizov za sprotno utrjevanje znanja.

 Termin izvajanja predmeta v poletnem semestru bo določen v kratkem.

 Veselimo se dela z vami pri novem predmetu,

 izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek