Potrdilo o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih in prošnja za izpis - pojasnila

  • Potrdilo o vpisu si študent sam natisne iz ŠISa. Referat potrdil o vpisu ne tiska!
  • Potrdilo o opravljenih izpitih se naroča prek ŠISa, referat ga odpošlje v nekaj dneh, račun pa izstavi na študentov e-mail.
  • Prošnja za izpis je med prošnjami v ŠISu, z navadno pošto se jo pošlje na referat  (s pripisom za IZPIS) skupaj s študentsko izkaznico, referat odpošlje izpisnico v nekaj dneh, stroški se ne plačajo. Študent mora pred tem poravnati morebitne zapadle finančne obveznosti, knjige pa vrniti v knjižnico.