Povabilo k sodelovanju za izvajanje nalog na MLA diplomatski konferenci

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve vabi k sodelovanju študente višjih letnikov dodiplomskega oziroma študente podiplomskega študija za pomoč pri opravljanju nalog, vezanih izvedbo MLA diplomatske konference v okviru pobude MLA, ki bo potekala med 15. in 26. majem 2023 v Ljubljani.
Pobuda MLA (pobuda za sprejem Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev) ima namen okrepiti sodelovanje med državami za sojenje pred nacionalnimi sodišči. Nastala je l. 2011 na pobudo strokovnjakov iz Nizozemske, Belgije in Slovenije. Kasneje so se pobudi pridružile še Argentina, Mongolija in Senegal. Pobuda izhaja iz ugotovljene pravne praznine na področju medsebojne pravne pomoči in izročanja za nacionalna sojenja glede najtežjih mednarodnih hudodelstev (genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva in druga mednarodna hudodelstva).
Namen pobude je sprejem mednarodne pogodbe, ki bo vzpostavila meddržavne mehanizme za preiskavo in pregon najtežjih mednarodnih hudodelstev na globalni ravni. Postopek teče izven okvira OZN. MLA pobudi se lahko pridružijo vse države. Pobudo trenutno podpira 77 držav (vključno z vsemi državami članicami EU). Diplomatska konferenca za sprejem MLA konvencije v Ljubljani bo predstavljala forum za neposredno sodelovanje pravnih strokovnjakov, predvsem s področja mednarodno pravnega sodelovanja in mednarodnega kazenskega prava.

Zainteresirane študente vabimo k prijavi za opravljanje študentskega dela na konferenci, ki bo potekalo v Grand Hotelu Union v Ljubljani in v prostorih Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.  

Več informacij je v priloženem povabilu k sodelovanju ter prijavnem obrazcu, več informacij o sami pobudi ter konferenci pa najdete na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mla-pobuda/.

Rok za prijavo je sreda, 3. april 2023.