Predavanja namesto vaj iz rimskega prava

V tednu od 27. do 31. 3. 2023 zaradi bolezni asistenta ne bo vaj. Namesto vaj bosta izvedeni dve uri predavanj v alternativnih terminih: 

ponedeljek, 27. 3. 2023 od 14. do 16. ure (siva predavalnica)

ponedeljek, 27. 3. 2023 od 16. do 18. ure (siva predavalnica). 

Študenti naj se razvrstijo v enega od določenih terminov tako, da se jim predavanja ne bodo prekrivala z drugimi fakultetnimi obveznostmi.