Pristop k izpitu za študente z odločbo za karanteno na domu - oddaja prošenj preko ŠIS-a


Študenti, ki v skladu z dopuščeno izjemo izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu v februarju, morajo vlogo za izredni izpitni rok oddati preko ŠIS (kot vse ostale vloge).
Prošnje oddajo v ŠIS-u, pod zavihek prošnje - prošnje glede opravljanja in priznanja izpitov, znanstvenosti članka in izberejo »Prošnje za izredni izpitni rok«.

V tem primeru se od izpita NE odjavljajo!