Priznanje pravnih klinik ali tekmovanj v pravnem argumentiranju in simulacijah pravnih postopkov

Prošnjo za priznanje oddate preko ŠIS-a.

Med prošnjami glede opravljanja in priznanja izpitov, lahko izberete:
»priznanje obštudijskih dejavnosti – zamenjava izbirnega predmeta« ali
»priznanje obštudijskih dejavnosti – vpis v prilogo k diplomi«.

Prošnjo natisnete in podpisano prinesete ali pošljete po pošti v referat.